.
..
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz
Uniwersytet McGill, Montreal
.. ..........................
.................................................
 
Polski
 
English
 
Français
................................
..
..
.
Licznik odwiedzin


.

...
...
Komunikaty...
 
June 4, 2015, 4 p.m. to 6 p.m., Wendy Patrick Room, Wilson Hall (3506 Univ. Street), McGill University. The Polish Institute of Arts and Sciences in Canada and
the Department of History and Classical Studies at McGill University cordially invite you to a presentation on: "Preserving for the future: The Master Plan for Preservation at the Auschwitz-Birkenau State Museum" by Anna Łopuska, Head of the Master Plan for Preservation at the Auschwitz-Birkenau State Museum, Poland.
Odczyt w j. polskim: 11 czerwca 2015. 

Biblioteka Polska otrzymała w darze dzwon z polskiego pawilonu na Światowej Wystawie w Nowym Jorku w 1939 roku

Prof. Witold Kieżun, członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie na powstańczym znaczku Poczty Polskiej

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatnie informacje o bogatej ofercie kulturalnej Instytutu i Biblioteki Polskiej, zapisz się na listę e-mailową oferta@biblioteka.info. Wsród nowych subskrybentów na początku października rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe.

.... ...
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
...
Instytut powstał w 1943 r. w Montrealu z inicjatywy światowej sławy historyka profesora Oskara Haleckiego, członka Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). W tym roku profesor Halecki prowadził gościnne wykłady z historii Europy Wschodniej (Visiting Professor on Eastern European History) na Uniwersytecie Montrealskim, w związku z czym często odwiedzał Montreal, a tym samym zaprzyjaźnione z nim rodziny pp. Stachiewiczów i Brzezińskich. Pomysł stworzenia Oddziału Montrealskiego podsunęła mu ś.p. Wanda Stachiewiczowa, osoba niezwykle czynna społecznie w środowisku polskich uchodźców. Początkowo Instytut istniał jako Oddział Montrealski Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku. W owym czasie kanadyjscy członkowie Instytutu byli skupieni głównie w Montrealu. Do członków - założycieli Instytutu w Kanadzie należał cały szereg wybitnych polskich i kanadyjskich uczonych, w tym kilku członków PAU (ze strony kanadyjskiej: prof. W. G. Penfield z Uniwersytetu McGill, prof. J. B. Colip z Royal Society of Canada, prof. J. Rousseau z Association canadienne pour l'anvacement de sciences, profesorowie W. Bovey, R.A. MacLennan i C. MacMillan, wszyscy z Uniwersytetu McGill, i wielu innych związanych lub sympatyzujących ze sprawą polską, oraz ze strony polskiej: prof. J. Pawlikowski, rektor École Polytechnique de Montréal, prof. B. Szczeniowski z Uniwersytetu Montrealskiego, dr. T. Poznański z Uniwersytetu Laval, dr T. Brzeziński, konsul RP w Montrealu, i inni). (więcej)
............................................................................
Biblioteka została założona wraz z Instytutem w 1943 roku na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Jest jedyną na terenie Ameryki Północnej polską niezależną biblioteką uniwersytecką i publiczną. Od roku 1984 nosi nazwę jej założycielki, Wandy Stachiewicz. Kolekcja Biblioteki obejmuje ponad 50 000 książek, setki tytułow czasopism, zbiory kartograficzne oraz kasety wideo z nagraniami z życia Polonii montrealskiej. Zbiory grafiki polskiej przedstawione zostały w wydanym w 2002 roku, trójjęzycznym albumie "Grafika Polska - Estampes polonaises - Polish Prints 1918-1939". Katalog Biblioteki jest włączony do komputerowego katalogu Uniwersytetu McGill. Dzięki temu Biblioteka jest jedyną placówką polonijną, której opisy katalogowe są włączone w katalog uniwersytecki w Ameryce  ....
...
..
.... Jaźwiński Jan, DRAMAT DOWÓDCY. Pamiętnik oficera Sztabu Oddziału Wywiadowczego i Specjalnego. 

Staraniem Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki Polskiej  im. Wandy Stachiewicz w Montrealu, ukazała się dwutomowa książka DRAMAT DOWÓDCY, pamiętnik Jana Jaźwińskiego. Jan Jaźwiński, ppłk dypl. inż. (1905-1985), jako małoletni ochotnik bronił Warszawy przed bolszewikami w 1920 roku. Po wojnie ukończył Korpus Kadetów nr 2 w Modlinie. Absolwent Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie, 1926 r. W 1934 roku ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Po odbyciu stażu liniowego otrzymał przydział w 1938 roku do Oddziału II Sztabu Głównego i wysłany został do ZSSR na rozpoznanie moskiewskiego węzła kolejowego. (więcej)

... .
Grafika polska, 1918-1939: ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Montrealu

Wśród ponad czterystu rycin znajdujących się w zbiorach BP, na specjalną uwagę zasługuje kolekcja grafiki polskiej pochodząca z okresu międzywojennego. Gromadzona przez kilkadziesiąt lat z darów hojnych sympatyków Biblioteki, stanowi zwartą całość, zawierającą najbardziej znane nazwiska artystów grafików z tego okresu. Kolekcja ta składa się z stu siedemnastu prac autorstwa czterdziestu artystów. Ważne miejsce zajmują drzeworyty Władysława Skoczylasa, któremu przypisuje się stworzenie z drzeworytu naprawdę samodzielnej dziedziny sztuki polskiej. (więcej)


POLSKI INSTYTUT NAUKOWY W KANADZIE. BIBLIOTEKA POLSKA IM. WANDY STACHIEWICZ
3479 Peel, Montreal, QC, H3A 1W7, Tel: (514) 398-6978