.
..
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz
Uniwersytet McGill, Montreal
.. ..........................
.................................................
 
Polski
 
English
 
Français
................................
..
..
.
Licznik odwiedzin


.

...
...
Komunikaty...
 
... 13.III. godz. 20:00 - Inauguracja Festiwalu Stella Musica. Theatre Outremont, 1248 Bernard 
.
22.III. (niedziela) godz. 18:00 - Polski Instytut Naukowy oraz Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu zapraszają na pokaz filmu "Śmierć rotmistrza Pileckiego". Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, 3501 Ave. du Musée. 

Biblioteka Polska otrzymała w darze dzwon z polskiego pawilonu na Światowej Wystawie w Nowym Jorku w 1939 roku

Prof. Witold Kieżun, członek Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie na powstańczym znaczku Poczty Polskiej

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatnie informacje o bogatej ofercie kulturalnej Instytutu i Biblioteki Polskiej, zapisz się na listę e-mailową oferta@biblioteka.info. Wsród nowych subskrybentów na początku października rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe.

.... ...
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
...
Instytut powstał w 1943 r. w Montrealu z inicjatywy światowej sławy historyka profesora Oskara Haleckiego, członka Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). W tym roku profesor Halecki prowadził gościnne wykłady z historii Europy Wschodniej (Visiting Professor on Eastern European History) na Uniwersytecie Montrealskim, w związku z czym często odwiedzał Montreal, a tym samym zaprzyjaźnione z nim rodziny pp. Stachiewiczów i Brzezińskich. Pomysł stworzenia Oddziału Montrealskiego podsunęła mu ś.p. Wanda Stachiewiczowa, osoba niezwykle czynna społecznie w środowisku polskich uchodźców. Początkowo Instytut istniał jako Oddział Montrealski Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku. W owym czasie kanadyjscy członkowie Instytutu byli skupieni głównie w Montrealu. Do członków - założycieli Instytutu w Kanadzie należał cały szereg wybitnych polskich i kanadyjskich uczonych, w tym kilku członków PAU (ze strony kanadyjskiej: prof. W. G. Penfield z Uniwersytetu McGill, prof. J. B. Colip z Royal Society of Canada, prof. J. Rousseau z Association canadienne pour l'anvacement de sciences, profesorowie W. Bovey, R.A. MacLennan i C. MacMillan, wszyscy z Uniwersytetu McGill, i wielu innych związanych lub sympatyzujących ze sprawą polską, oraz ze strony polskiej: prof. J. Pawlikowski, rektor École Polytechnique de Montréal, prof. B. Szczeniowski z Uniwersytetu Montrealskiego, dr. T. Poznański z Uniwersytetu Laval, dr T. Brzeziński, konsul RP w Montrealu, i inni). (więcej)
............................................................................
Biblioteka została założona wraz z Instytutem w 1943 roku na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Jest jedyną na terenie Ameryki Północnej polską niezależną biblioteką uniwersytecką i publiczną. Od roku 1984 nosi nazwę jej założycielki, Wandy Stachiewicz. Kolekcja Biblioteki obejmuje ponad 50 000 książek, setki tytułow czasopism, zbiory kartograficzne oraz kasety wideo z nagraniami z życia Polonii montrealskiej. Zbiory grafiki polskiej przedstawione zostały w wydanym w 2002 roku, trójjęzycznym albumie "Grafika Polska - Estampes polonaises - Polish Prints 1918-1939". Katalog Biblioteki jest włączony do komputerowego katalogu Uniwersytetu McGill. Dzięki temu Biblioteka jest jedyną placówką polonijną, której opisy katalogowe są włączone w katalog uniwersytecki w Ameryce  ....
...
..
.... Jaźwiński Jan, DRAMAT DOWÓDCY. Pamiętnik oficera Sztabu Oddziału Wywiadowczego i Specjalnego. 

Staraniem Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki Polskiej  im. Wandy Stachiewicz w Montrealu, ukazała się dwutomowa książka DRAMAT DOWÓDCY, pamiętnik Jana Jaźwińskiego. Jan Jaźwiński, ppłk dypl. inż. (1905-1985), jako małoletni ochotnik bronił Warszawy przed bolszewikami w 1920 roku. Po wojnie ukończył Korpus Kadetów nr 2 w Modlinie. Absolwent Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie, 1926 r. W 1934 roku ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Po odbyciu stażu liniowego otrzymał przydział w 1938 roku do Oddziału II Sztabu Głównego i wysłany został do ZSSR na rozpoznanie moskiewskiego węzła kolejowego. (więcej)

... .
Grafika polska, 1918-1939: ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Montrealu

Wśród ponad czterystu rycin znajdujących się w zbiorach BP, na specjalną uwagę zasługuje kolekcja grafiki polskiej pochodząca z okresu międzywojennego. Gromadzona przez kilkadziesiąt lat z darów hojnych sympatyków Biblioteki, stanowi zwartą całość, zawierającą najbardziej znane nazwiska artystów grafików z tego okresu. Kolekcja ta składa się z stu siedemnastu prac autorstwa czterdziestu artystów. Ważne miejsce zajmują drzeworyty Władysława Skoczylasa, któremu przypisuje się stworzenie z drzeworytu naprawdę samodzielnej dziedziny sztuki polskiej. (więcej)


POLSKI INSTYTUT NAUKOWY W KANADZIE. BIBLIOTEKA POLSKA IM. WANDY STACHIEWICZ
3479 Peel, Montreal, QC, H3A 1W7, Tel: (514) 398-6978